Заключване на асансьори с безконтактни електронни ключове (RFID) или известно още като заключване с чип.

Заключване с чип

Ако вече имате инсталирана система за заключване на входната врата с безконтактни ключове, можете да ползвате същите и за контрол на достъпа до асансьора. Деактивирането на даден ключ за асансьора няма да го деактивира за входната врата. По този начин лесно можете да деактивирате достъпа до асансьора за живущи във входа, които дължат такси към Етажната собственост за общи нужди. Деактивирането и активирането става чрез елементарно дистанционно управление, без необходимост от пряк достъп до устройството. Инсталацията е дискретна, без достъп до устройството отвън.

Цени от 120 лв. за устройство с включена инсталация и от 2.50 лв./бр. за безконтактните ключове.

Контрол на ползване на асансьора с контактни електронни ключове (Touch Memory/iButton)

Заключване с iButton

Ако вече имате инсталирана система за заключване на входната врата с контактни ключове, можете да ползвате същите и за контрол на достъпа до асансьора. Деактивирането на даден ключ за асансьора няма да го деактивира за входната врата. По този начин лесно можете да деактивирате достъпа до асансьора за живущи във входа, които дължат такси към Етажната собственост за общи нужди. Деактивирането и активирането става посредством ключ за управление (master key).

Цени от 185 лв. за устройство с включена инсталация и от 4 лв./бр. за безконтактните ключове.